โครงการ VR Inventors พาผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ VR Inventors พาผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมฝึกงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตและให้บริการเทคโนโลยีวีอาร์  เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/it/638554