ประกาศผลรายชื่อ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ

ประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้ายกับผลงานที่ผ่านเข้ารอบ