งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ VR Inventors

งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Visual Interactive Storytelling Workshops and Internship ภายใต้แนวคิด VR Inventors
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ Launchpad ชั้น ๑ อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์