โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Visual Interactive Storytelling Workshops and Internship
ภายใต้แนวคิด “VR Inventors”

VR Inventors เป็นโครงการสอนการสร้างเนื้อหา หรือโปรแกรม บน VR ที่จัดขึ้นโดย DEPA เพื่อพัฒนาผู้สร้าง VR ใหม่ จำนวน 80 คน โดยจะได้ “เรียน” และ “สร้าง" VR จริง ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา VR และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านบันเทิง
  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
  3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
  4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
  5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและความมั่นคง

กิจกรรมไฮไลต์

  • แบ่งทีมเพื่อทดลองสร้าง VR จริง จาก 1 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่สนใจ
  • 10 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมดูงานและฝึกงานที่ต่างประเทศ (จีน) เป็นเวลา 1 เดือน
  • ผลงานที่มีความโดดเด่นจำนวน 5 ทีมเท่านั้น จะได้รับโอกาสให้จัดแสดงผลงานและการประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรมโครงการ

13 ก.ย. 2560 : จัดกิจกรรมแถลงข่าว
13 ก.ย. 2560 ถึง 10 ต.ค. 2560 : เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
17 ต.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
4 พ.ย. 2560 : ปฐมนิเทศ
5 พ.ย. 2560 : อบรมวันที่ 1 : Introduction to Virtual Reality and VR content development
11 พ.ย. 2560 : อบรมวันที่ 2 : Content creation techniques
12 พ.ย. 2560 : อบรมวันที่ 3 : Animation and Audio
18 พ.ย. 2560 : อบรมวันที่ 4 : Designing content for VR
19 พ.ย. 2560 : Project day ครั้งที่ 1
25 พ.ย. 2560 : อบรมวันที่ 5 : Creating smooth VR experience
2 ธ.ค. 2560 : Project day ครั้งที่ 2
3 ธ.ค. 2560 : คัดเลือกรอบ 10 ทีม
ก.พ. - มี.ค. 2561 : ศึกษาดูงานและฝึกงานที่ต่างประเทศ
เม.ย. 2561 : คัดเลือกรอบ 5 ทีมสุดท้าย
พ.ค. 2561 : จัดแสดงผลงาน

กำหนดการอบรม

สถานที่อบรม: ห้องประชุมเฮมิสเฟียร์ Hemisphere ชั้น 12
อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ (ตรงข้ามโรงแรมตวันนา)
ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ VR Inventors พาผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ VR Inventors พาผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมฝึกงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตและให้บริการเทคโนโลยีวีอาร์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน […]

Read More…

ติดต่อเรา

 094-428-3338, 094-429-5775