คำถามที่พบบ่อย

Q: ทีมมีจำนวนไม่ถึง 5 คนสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่?

A: ได้ ถ้าได้รับคัดเลือก จะมีการจับกลุ่มทำงานในวันปฐมนิเทศ การรับสมัครและพิจารณาเข้าโครงการจะดูเป็นรายบุคคล แต่ถ้ามีทีมที่อยากทำงานร่วมกันอยู่แล้วสามารถระบุรายชื่อบุคคลที่ต้องการจับกลุ่มด้วยในใบสมัครได้

Q: สถานที่จัดอบรมคือที่ไหน?

A: ห้องประชุมเฮมิสเฟียร์ ชั้น 12 อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ ทาวเวอร์ (ตามแผนที่ด้านล่าง)

Q: การเดินทางไปสถานที่อบรม

A:

  • BTS ลงสถานี ศาลาแดง ทางออกที่ 1
  • MRT ลงสถานีสีลม หรือ สามย่าน (ออกทางออกที่ 1 เดินไปทางวัดหัวลำโพงจะมีทางลัดมาออกที่ถนนสุรวงศ์)
  • รถประจำทาง สาย 16 หรือ 93 (ผ่านหน้าตึก เตรียมตัวลงป้ายหลังผ่านหน้าโรงแรมมณเทียร)
  • รถยนต์ส่วนบุคคล จอดรถที่ชั้น 4-11

Q: ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง?

A: จะต้องมีพื้นฐานด้าน programming หรือ digital art (ผู้ที่ทำ digital art ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง programming เป็นต้น) เนื่องจากโครงการฯจะเน้นต่อยอดการสอนทำ VR

Q: ไปฝึกงานที่ต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

A: สำหรับผู้ที่ได้รับเลือก 10 ท่าน เพื่อไปดูงานและฝึกงานที่ต่างประเทศจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Q: ไม่ไปต่างประเทศได้หรือไม่?

A: สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 10 ท่าน ถ้าไม่สะดวกสามารถไม่เข้าร่วมได้ โดยทางโครงการฯจะพิจารณาให้สิทธิ์นั้นกับท่านอื่นแทน

Q: โครงการจัดอบรมวันไหน?

A: โครงการจะจัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่ 5 พ.ย. 60- 2 ธ.ค. 60 เวลาตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น. โดยจะมีเวลาพักทานข้าว 1 ชั่วโมง ตอน 12.00 - 13.00 น.

Q: จำกัดอายุหรือไม่

A: ไม่จำกัดอายุ ทางโครงการจะพิจารณาจากเงื่อนไขของคุณสมบัติ และความสามารถ

Q: ต้องนำคอมพิวเตอร์มาเองหรือไม่

A: ต้องนำคอมพิวเตอร์มา เนื่องจากการอบรมจะเป็น Workshop จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน