รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Visual Interactive Storytelling workshops and Internship
ภายใต้แนวคิด "VR Inventors"

 

โครงการนี้เป็นโครงการของทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หากอาศัยอยู่ต่างจังหวัด นอกเขตปริมณฑล
ทางสำนักงานฯ มีค่าเดินทางและที่พัก ตามสมควร

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รบกวนยืนยันการเข้าร่วมทาง E-mail ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ